Ako zmigrovať VPS zo XenServer na Open-Source XEN | Platon.SK Blog

31

mar

Ako zmigrovať VPS zo XenServer na Open-Source XEN

Mnohí naši zákazníci používali v minulosti Citrix XenServer. Ide o virtualizačnú platformu priamo od Citrixu, ktorá disponuje pekným a kvalitným grafickým rozhraním, ktoré sa volá XenCenter.

Niet sa čomu čudovať — toto riešenie je veľmi populárne práve kvôli spomínanému GUI, ktorým sa virtuálne servery dobre menežujú. Má však aj viacero nevýhod, medzi ktoré patrí napríklad platená podpora, alebo tiež nie veľmi šťastný spôsob ukladania dát na disk.

Zákazníkov migrujeme na Open-Source XEN na operačnom systéme GNU/Debian, ku ktorému máme vytvorenú vlastnú sadu nástrojov na automatizované spravovanie a menežovanie virtuálnych serverov. V tomto článku si popíšeme ako zmigrovať VPS zo XenServeru na Open-Source XEN.

Najskôr zastavíme virtuálny stroj a vyexportujeme diskové image fo TAR súboru.

# xe vm-shutdown vm=test-lin32
# xe vm-export vm=test-lin32 filename=test-lin32.vmdk.tar
Export succeeded

Rozbalíme TAR súbor. Po jeho rozbalení to bude vyzerať zhruba takto:

# ls -la
total 24023288
drwxr-xr-x 4 root root     108 Mar 30 18:19 .
drwxr-xr-x 4 root root     24 Mar 30 17:28 ..
---------- 1 root root    70950 Dec 31 1969 ova.xml
drwxr-xr-x 2 root root   389120 Mar 30 18:02 Ref:133
-rw-r--r-- 1 root root 16106127360 Mar 30 18:19 ref133.img
drwxr-xr-x 2 root root    12288 Mar 30 18:02 Ref:137
-rw-r--r-- 1 root root 1073741824 Mar 30 18:20 ref137.img
-rw------- 1 root root 7419113984 Mar 30 17:57 test-lin32.vmdk.tar

Vykonáme jednotlivé konverzie Ref adresárov:

# ref2img.sh Ref\:133/ ref133.img
Processing 00000022 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000022 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000023 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000024 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000025 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000026 of 00035839 - appending chunk
Processing 00000027 of 00035839 - appending chunk
Processing 00035832 of 00035839 - appending chunk
[... ...]
Processing 00035833 of 00035839 - filling blank
Processing 00035834 of 00035839 - filling blank
Processing 00035835 of 00035839 - filling blank
Processing 00035836 of 00035839 - filling blank
Processing 00035837 of 00035839 - filling blank
Processing 00035838 of 00035839 - filling blank
Processing 00035839 of 00035839 - appending chunk
Done.

Následne na novom Open-Source XEN serveri vytvoríme príslušné LV:

# lvcreate -n test-lin32-rootfs -L 16106127360b xendata
 Logical volume "test-lin32-rootfs" created
# lvcreate -n test-lin32-swap -L 1073741824b xendata
 Logical volume "test-lin32-swap" created

A naplníme ich vyexportovanými diskovými obrazmi:

# dd if=ref137.img of=/dev/xendata/test-lin32-swap bs=240000
4473+1 records in
4473+1 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 16.57 s, 64.8 MB/s
# dd if=ref133.img of=/dev/xendata/test-lin32-rootfs bs=240000
67108+1 records in
67108+1 records out
16106127360 bytes (16 GB) copied, 782.619 s, 20.6 MB/s

Teraz už len stačí vytvoriť konfiguračný súbor VPS a následne virtuálny server spustiť. VPS bude bežať z nového XEN servera.

Pokiaľ si na uvedenú migráciu sami netrúfate, kontaktujte nás na adrese sales@platon.sk a radi ju vykonáme pre Vás.

Kauza “Hazard”
Kauza Hazard

Pozrite si reportáž TV Markíza o našom prípade neoprávnenej pokuty 20,000 EUR


Rekordér medzi servermi bežal 2487 dní
1.2 2019

Posledný januárový deň roku 2019 nám priniesol malé melancholické výročie. V USA sme vypli server, ktorý mal uptime 2487 dní. To znamená, že bežal bez prestávky, bez výpadku a bez reštartu takmer 7 rokov -- presnejšie 6 rokov, 9 mesiacov a 23 dní. Za ten čas prežil niekoľko DDoS útokov, ale aj zopár výpadkov elektriky, od ktorých ho zachránilo najmä to, že mal dva zdroje napájané z dvoch nezávislých vetiev. Se

čítať ďalej