Ako správne fakturovať do zahraničia? | Platon.SK Blog

31

máj

Ako správne fakturovať do zahraničia?

Mnoho ľudí má zmätok v tom, ako fakturovať do Európskej únie (EÚ) a do krajín,  ktoré nie sú členmi EÚ. Tiež v tom máte mišmaš? Tak potom je tento článok určený práve pre Vás. Dajte sa s chuťou do čítania.

Jednou z najdôležitejších častí firemnej administratívy je fakturácia. Verím, že so mnou bude súhlasiť väčšina. Fakturácia do zahraničia je ovplyvnená tým,  či spoločnosť/podnikateľ je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).  Naša spoločnosť Platon Technologies, s.r.o. je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Podali sme žiadosť o registráciu pre daň na príslušný daňový úrad a ten nám následné vydal osvedčenie o registrácii pre daň a pridelil nám identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Zákon uvádza povinné údaje, ktoré faktúra musí obsahovať. Budeme sa zaoberať iba jedným údajom, a to daňou z pridanej hodnoty (DPH). Rozoberieme si, kedy je faktúra vystavená do zahraničia s DPH,
a kedy bez DPH.

Spoločnosť, ktorá  nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, pri fakturácií za služby poskytnuté v rámci EÚ, ale aj do ostatných krajín, faktúry budú vystavené bez DPH. Spoločnosť do faktúry uvedie “dodávateľ nie je platiteľom DPH”.

Príklad 1

Rakúska spoločnosť so sídlom  a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Rakúsku, si objedná webovú prezentáciu u slovenskej spoločnosti, ktorá nie je platiteľom DPH. Slovenská spoločnosť fakturuje poskytnuté služby bez DPH.

Číslo

Popis

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Spolu

1

Webová prezentácia

1

Ks

100 €

100 €

Spoločnosť, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, pri fakturácií za služby poskytnuté do členských štátov EÚ, ale aj do ostatných štátov,  musia faktúry obsahovať DPH. Fakturácia DPH do zahraničia závisí od identifikačného čísla pre daň (IČ DPH).

Ak príjemca služby  pridelené IČ DPH, ak  je z  EÚ, alebo ak je z tretieho štátu, faktúry za poskytnuté  služby budú vystavené bez DPH.

Ak príjemca služby nemá pridelené IČ DPH, ak je z EÚ, alebo ak je z tretieho štátu, faktúry za poskytnuté  služby budú vystavené s DPH.

Príklad 2

Spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku s prideleným IČ DPH si objednala službu webhosting na Slovensku u spoločnosti Platon Technologies, s.r.o., ktorá má pridelené IČ DPH. Slovenská spoločnosť si overí IČ DPH objednávateľa služby z tretieho štátu.

Ak má švajčiarska spoločnosť (príjemca služby) platné IČ DPH, potom spoločnosť Platon Technologies, s.r.o. službu  fakturuje bez DPH.

Číslo Popis Cena Množstvo MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1 Webhosting 2,99 € 12 mesiac 35,88 € 0,00% 35,88 €

Ak IČ DPH nie je platné, tak slovenská spoločnosť vystaví faktúru  so slovenskou DPH.

Číslo Popis Cena Množstvo MJ Cena bez DPH DPH Cena s DPH
1 Webhosting 2,99 € 12 mesiac 35,88 € 20,00% 43,06 €

Príklad 3

Český občan si objedná službu u slovenskej spoločnosti Platon Technologies, s.r.o., ktorá má pridelené IČ DPH a sídlo v SR. Slovenská spoločnosť k fakturovanej cene služby uplatní  slovenskú DPH.

Tak snáď aspoň niekoľkým z vás moje krátke zhrnutie o fakturácii do zahraničia pomohlo a teraz hor sa do fakturácie.

Kauza “Hazard”
Kauza Hazard

Pozrite si reportáž TV Markíza o našom prípade neoprávnenej pokuty 20,000 EUR


Rekordér medzi servermi bežal 2487 dní
1.2 2019

Posledný januárový deň roku 2019 nám priniesol malé melancholické výročie. V USA sme vypli server, ktorý mal uptime 2487 dní. To znamená, že bežal bez prestávky, bez výpadku a bez reštartu takmer 7 rokov -- presnejšie 6 rokov, 9 mesiacov a 23 dní. Za ten čas prežil niekoľko DDoS útokov, ale aj zopár výpadkov elektriky, od ktorých ho zachránilo najmä to, že mal dva zdroje napájané z dvoch nezávislých vetiev. Se

čítať ďalej