Čo možno (ne)viete o SK doménach | Platon.SK Blog

23

okt

Čo možno (ne)viete o SK doménach

Stalo sa vám už, že ste o niečom zanietene rozprávali a naraz ste si uvedomili, že človek, ktorému to hovoríte nemá poňatie o čom rozprávate? Mne sa to stalo nedávno, keď som kamarátovi vysvetľoval niečo o registrácii domén.  To mi vnuklo nápad napísať miniseriál o najpoužívanejších doménach v našich zemepisných šírkach a podmienkach ich registrácie. No a tak teda čítate jeho prvú časť.

SK domény

Netreba hádať s ktorou doménou začnem. Asi väčšina z vás vie, že správcom domény .SK je spoločnosť SK-NIC, a.s. S registráciou a operáciami so .SK doménami je spojená asi najväčšia byrokracia zo všetkých bežne u nás registrovaných domén. Prečo? Domény sa môžu zaregistrovať len na jeden rok. Po roku je potrebné vždy doménu znova predĺžiť, ako inak zase len o jeden rok. A takto stále dookola. Zaregistrovať si .SK doménu môže len subjekt, ktorý má sídlo, pobočku alebo trvalý pobyt v SR.

Pre registráciu .SK domény je potrebné najprv požiadať o štatút užívateľa v SK-NICu. Na to je potrebné vyplniť formulár F1 – žiadosť o štatút užívateľa. V rámci tohto formulára, žiadateľ vyplní aj identifikátor oprávneného registrátora, cez ktorého si v budúcnosti bude registrovať domény. (SK-NIC samotný neregistruje domény pre koncových užívateľov). V našom prípade je to PLAT-0008. Týchto oprávnených registrátorov môže byť aj viac.

V dobe elektronizácie je stále potrebné formulár vytlačiť, potvrdiť (fyzická osoba overeným podpisom u notára, právnická osoba pečiatkou a podpisom konateľa alebo splnomocnenej osoby) a poslať ho poštou na adresu SK-NICu. Keď SK-NIC žiadosť potvrdí, je žiadateľovi pridelený identifikátor v tvare ABCD-1234. Až teraz je možné zaregistrovať doménu. O registráciu domény záujemca požiada oprávneného registrátora, ktorého predtým zadal vo formulári o žiadosť užívateľa. Oprávnený registrátor zaregistruje doménu v SK-NICu. Od tohto dňa začne plynúť 14 denná lehota, počas ktorej je doména v stave TA (technically accepted) a je potrebné doménu uhradiť, aby prešla do stavu OK. Stav OK znamená, že doména je zaplatená, čiže jej platnosť je predĺžená na jeden rok. Počas stavu TA je už doména reálne funkčná, ak ju ale záujemca alebo registrátor neuhradí, doména prejde do stavu Deactivated, v ktorom bude maximálne ďalších 14 dní. Doména už v tomto stave nie je funkčná, ale je možné ju uhradiť a tým ju dostať do stavu OK. Ak by ale nebola zaplatená, prejde na 28 dní do stavu HELD, kedy s ňou nie je možné hýbať, ani ju zaplatiť, ani zrušiť, pretože už nemá registrátora. Pre jej obnovenie sa vyžaduje, aby držiteľ domény požiadal prostredníctvom formulára F7 – Zmena údajov užívateľa o zmenu registrátora alebo potvrdenie pôvodného. Až keď je tento formulár akceptovaný zo strany SK-NICu, môže nový/pôvodný registrátor zaplatiť doménu. Ak sa tak nestane, po uplynutí tejto lehoty  (28 dní) prejde doména do stavu DELETED, v ktorom je 1 deň a hneď na druhý deň je možné ju nanovo zaregistrovať. Ešte poznamenám, že tieto stavy sa nemenia o polnoci, ale napoludnie (presnejšie okolo 11:30).

V ideálnom stave sa teda doména po zaplatení dostane do stavu OK. 28 dní pred koncom ročného obdobia platnosti domény sa doména dostáva do stavu OK WARNED a 14 dní pred koncom platnosti do stavu OK LAST NOTIFIED. Oba tieto stavy nemajú vplyv na funkčnosť domény, majú za úlohu len upozorniť na končiace obdobie platnosti domény a vlastník aj registrátor sú  o zmene týchto stavov notifikovaný e-mailom. Ak doména nebude zaplatená do konca jej platnosti, prejde do stavu EXPIRED, čo znamená, že prestane byť funkčná. Znova ju predĺžiť zaplatením je možné do 14 dní, potom prechádza do stavu HELD a vývoj pokračuje podobne ako bolo spomenuté vyššie.

 

Ešte raz pripomínam, že stavy sa vždy menia tesne pred obedom nasledujúceho dňa po skončení určitého obdobia. Čiže ak doména nie je zaplatená v období jej platnosti, je funkčná ešte do obeda nasledujúceho dňa. Alebo zo stavu DEL je uvoľnená tiež až na obed. Zároveň chcem upozorniť, že po zaplatení nezačne doména fungovať hneď, ale až o niekoľko hodín. Trvanie obnovenia plnej funkčnosti domény je závislé na viacerých faktoroch:

  1. SK-NIC generuje záznamy len každé dve hodiny. Navyše ak niečo nezafunguje, tak generovanie sa neopakuje hneď, ale  až o ďalšie dve hodiny, čo môže zasa obnovenie funkčnosti predĺžiť.
  2. Jednotlivé DNS servery si informácie o doméne držia určitý čas, ktorý nie je samozrejme jednotný na každom serveri a o aktualizáciu údajov o doménach žiadajú len raz za niekoľko hodín. Teoreticky ak by bola doména nefunkčná len 5 hodín a určitý server má nastavené, že má žiadosti o aktualizáciu požadovať každých 12 hodín, tak sa o nefunkčnosti domény nemusí ani dozvedieť.

Opačná situácia je v prípade, keď sa DNS server pri aktualizácii záznamov dozvie o nefunkčnosti domény a má nastavené, že ďalšia aktualizácia má prebehnúť napríklad zase o 12 hodín. Doména je ale po 3 hodinách nefunkčnosti opäť obnovená, SK-NIC o nej aj vygeneruje informácie, ale daný server sa o nej nedozvie skôr ako nezbehne jeho prednastavená aktualizácia. Našťastie takéto dlhé intervaly aktualizácie záznamov sú dnes skôr výnimkou, ale spravidla treba rátať s niekoľkohodinovým posunom obnovenia domény od jej zaplatenia v rámci serverov v SR. Výrazne dlhšie časové úseky sú obvyklé ak na resolving používame zahraničné DNS. Spravidla je ale doména plne funkčná pre celý svet do 48 hodín.

Zmena vlastníka SK domény

Rozoberme si bližšie prípad, ak vlastníkom domény nie sme my. O zmenu vlastníka .sk domény je potrebné požiadať priamo centrálny register .SK domén SK-NIC. Je teda potrebné na stránke www.sk-nic.sk vyplniť formulár F6 – Zmena Držiteľa. Pomocou tohto formulára sa vygeneruje žiadosť, ktorú je potrebné vytlačiť a podpísať pôvodným aj nasledujúcim vlastníkom domény. Podpis pôvodného vlastníka musí byť overený. Následne je potrebné túto žiadosť zaslať priamo do SK-NICu.

Pre vygenerovanie tohto formuláru je potrebné, aby nasledujúci vlastník mal štatút užívateľa v systéme SK-NIC, čiže musí mať pridelený identifikátor. Ak ho nemá, je potrebné ho získať vyššie uvedeným postupom, prostredníctvom formuláru F1 – Žiadosť o štatút užívateľa.

Zmena registrátora .SK domén

Tu treba upozorniť, že ZMENU VŽDY RIEŠI NASLEDUJÚCI REGISTRÁTOR. Na zmenu registrátora je potrebné potvrdiť (overeným podpisom alebo pečiatkou firmy) formulár F5 – Zmena registrátora a poslať ho SK-NICu. Tento formulár generuje v SK-NIC rozhraní nasledujúci registrátor a posiela ho vlastníkovi domény na potvrdenie.

  1. Čiže ak chce niekto preregistrovať doménu k nám, dá nám vedieť a my mu pošleme tlačivo F5 – Zmena registrátora.
  2. To potvrdí a pošle do SK-NIC (podpis).
  3. Ako náhle vlastník dostane potvrdzovací mail o transfere domény, dá nám vedieť a my zmeníme DNS.

Okrem stavov DOM_DACT a DOM_DEL, sa registrátor môže meniť prakticky kedykoľvek. Rozdiel je ale v poplatku:

  1. ak je doména DOM_OK, platí sa poplatok cca 8 EUR
  2. ak je doména DOM_LNOT alebo DOM_WARN, tak je zmena bez poplatku

Toľko odo mňa k .SK doménam. Ak som na niečo zabudol alebo máte otázku resp. pripomienku, neváhajte a zanechajte komentár. Určite Vám rád odpoviem.

Kauza “Hazard”
Kauza Hazard

Pozrite si reportáž TV Markíza o našom prípade neoprávnenej pokuty 20,000 EUR


Rekordér medzi servermi bežal 2487 dní
1.2 2019

Posledný januárový deň roku 2019 nám priniesol malé melancholické výročie. V USA sme vypli server, ktorý mal uptime 2487 dní. To znamená, že bežal bez prestávky, bez výpadku a bez reštartu takmer 7 rokov -- presnejšie 6 rokov, 9 mesiacov a 23 dní. Za ten čas prežil niekoľko DDoS útokov, ale aj zopár výpadkov elektriky, od ktorých ho zachránilo najmä to, že mal dva zdroje napájané z dvoch nezávislých vetiev. Se

čítať ďalej